Yazdır

KODU    : C-7

AMAÇ    :

Proje yönetimi alışılmış yönetim beceri ve tekniklerinden farklı kendine özgü ve uzun süreli işlemleri öngören bir yaklaşımdır.

Seminerde katılımcılara, gerçekçi proje planlarını hazırlama, proje ekibini ve iş programını oluşturma, proje uygulamalı başlatma ve sonuçları değerlendirme gibi proje yönetimiyle ilgili konularda bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.

İÇERİK    :

•    Proje Yönetiminin Niteliği
•    Proje Yönetimi Odaklı Örgütsel Yapı e Özellikleri
•    Proje Amaç e Kapsamının Belirlenmesi
•    Proje Planının Hazırlanması
•    Proje Ekiplerinin Kuruluşu
•    Proje Bütçesinin Tasarımı
•    İş Programının Hazırlanması
•    Akım Şeması Hazırlama Kuralları
•    Proje Gelişiminin İzlenip Değerlendirilmesi
•    Proje İletişim Düzeninin Kuruluşu
•    Proje Yönetimi Sorunları
•    Örnek İncelemeler


KİMLER KATILABİLİR?

Seminere, şirket, kurum ve kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri ile proje hazırlama ve yürütme birimlerinde görevli uzmanlar, araştırmacılar, mühendisler katılabilir.