Yazdır

KODU    : B-1

AMAÇ    :

Örgüt, bir kişinin yapabileceğinden çok işler nedeniyle bu işleri yapmak üzere bir araya gelen iş görenlerden kuruludur. Örgüt içinde, amaçları ortak, yaptıkları işler birbirine bağımlı olan işgörenler, ayrı takımlar oluştururlar.

Örgütsel büyüme takım çalışmasına olan gereksinimi artırırken, her alt birimi oluşturan takımların kendi sınırları içinde etkili olması da örgütsel etkililiğin bir gereğidir. O nedenle, etkili olmak isteyen her yönetici, astlarıyla bir takım oluşturabilmelidir.

Bu anlamda seminer, takım oluşturma ve takımla çalışma teknikleri konusunda yöneticilik becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İÇERİK    :

•    Takım Kavramı ve Niteliği
•    Takımların Oluşumu
•    Takıma Katılma
•    Etkin Takım Özellikleri
•    Takımların Gelişim Aşamaları
•    Takım Başarısı ve Başarı Ölçütleri
•    Takım Başarısını Sınırlayan Etmenler
•    Takımlarda Liderlik ve Liderlik Yönelimleri
•    Takımda Rol Dağılımı
•    Takım Normlarının Oluşturulması
•    Takım İçi Sorunlar ve Çatışma
•    Takımın Ortak Amaçlara Yöneltilmesi

KİMLER KATILABİLİR?

Seminer, orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına açıktır.