Yazdır

KODU    : B-8

AMAÇ    :

Üst düzey yöneticilere yönelik olarak düzenlenen seminer, yönetim alanındaki gelişme ve yeni yaklaşımları tanıtmayı, genel yönetim sorunlarını tartışarak bunlar için işlevsel çözüm önerileri aramayı, o arada da yöneticiler arasında bilgi ve yaşantı paylaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.

İÇERİK    :

•    Çağdaş Yönetim Teknikleri
•    Değişim Yönetimi
•    Stratejik Yönetim ve Planlama
•    Toplam Kalite Yönetimi
•    Kriz Yönetimi

KİMLER KATILABİLİR?

Seminere, şirket, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katılabilir.