Yazdır

KODU    : K-3

AMAÇ    :

Katılımcıların “AB Hibe Projeleri Teklifi Hazırlama ve Uygulama” sürecinde; proje hazırlama, planlama ve uygulama konusunda mevcut yöntem ve esasları tüm yönleriyle, uygulamalı olarak inceleme ve değerlendirme fırsatını bulmalarını sağlamaktır.

İÇERİK    :

•    Uygulama: Proje Döngüsünün Aşamaları ve Ana Belgeleri
•    Proje (Süreci) Döngüsü Yönetimi
•    Proje/Program nedir?
•    İyi Bir Projenin Özellikleri
•    Proje Döngüsü nedir?
•    Proje Döngüsünün Aşamalarının Analizi
•    Proje Döngüsü Yönetiminin Hedefleri ve İlkeleri


KİMLER KATILABİLİR?

Programa, şirket, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile planlama ve geliştirme birimlerinde görevli orta kademe yöneticileri katılabilir.